Skip to content

ÅRSKONTROLLER

HVA ER ÅRSKONTROLLER?

Årskontroller er en obligatorisk årlig kontroll av brannalarmanlegg i henhold til NS 3960 og dens krav og regelverk. Jeg gjennomfører disse kontrollene innen fristen med høy fleksibilitet for deg som kunde for å sikre at anlegge fungerer som prosjektert og beskrevet på et tidspunkt som passer.